Arane Kembang

Written By Pak Daryono S.S on Monday, July 30, 2012 | 7:08 AM

Ing Kawruh Basa Jawa Arane Kembang bisa kasebut kaya tuladha ing ngisor iki :

01.       kembang aren                                 diarani       dangu
02.       kembang blimbing                         diarani         maya
03.       kembang blutru                              diarani         montro
04.       kembang cengkeh                         diarani         polong
05.       kembang cubung                           diarani         torong
06.       kembang dhadhap                         diarani         celung
07.       kembang duren                              diarani         dlongop
08.       kembang ganyong                         diarani         puspanyindra
09.       kembang garut                              diarani         grameng
10.       kembang gebang                           diarani         krandhing
11.       kembang gedhang                         diarani         ontong (tuntut)
12.       kembang gembili                           diarani         seneng
13.       kembang jagung                            diarani         sinuwun
14.       kembang jambé                             diarani         mayang
15.       kembang jambu                             diarani         karuk
16.       kembang jarak                               diarani         juwis
17.       kembarg jati                                  diarani         janggleng
18.       kembang jéngkol                           diarani         kecuwis
19.       kembang kacang                           diarani         besengut, bundhel
20.       kembang kanthil                            diarani         gadhing
21.       kembang kapas                             diarani         kadi
22.       kembang kara                                diarani         kepek
23.       kembang kecipir                            diarani         cethethet
24.       kembang kelor                               diarani         limaran
25.       kembang kemlandhingan                diarani         jedhidhing
26.       kembang kencur                            diarani         sedhet
27.       kembang tales (kimpul)                  diarani         pancal
28.       kembang kluwih                             diarani         onthel
29.       kembang kopi                               diarani         blanggreng
30.       kembang krambil                           diarani         manggar
31.       kembang krokot                            diarani         naknik
32.       kembang lamtara                           diarani         jedhidhing
33.       kembang lombok                           diarani         menik
34.       kembang mlinjo (so)                      diarani         uceng (kroto)
35.       kembang nangka                           diarani         angkup
36.       kembang nipah                              diarani         dongong
37.       kembang pandhan                         diarani         pudhak
38.       kembang pacé                                diarani         nyrewenteh
39.       kembang peté                                diarani         pendul
40.       kembang pohong (téla)                   diarani         ingklik
41.       kembang pring                               diarani         krosak
42.       kembang randhu                             diarani         karuk
43.       kembang salak                               diarani         ketheker
44.       kembang suruh                               diarani         drenges
45.       kembang tales (kimpul)                   diarani         pancal
46.       kembang tebu                                diarani         glagah (gleges)
47.       kembang timun                               diarani         montro
48.       kembang widara putih                     diarani         rejasa

Anda sedang membaca artikel tentang Arane Kembang dan anda bisa menemukan artikel Arane Kembang ini dengan url http://carajawa.blogspot.com/2012/07/arane-kembang.html, silahkan anda sebar luaskannya atau copy paste jika artikel Arane Kembang ini bermanfaat bagi anda dan teman-teman, mohon sertakan link Arane Kembang sebagai sumbernya.
Posted by: Daryono sarjana sastra Daryono sarjana sastra, Updated at: 7:08 AM

0 komentar:

Post a Comment