Tegese Ariwarti lan Kalawarti

Written By Pak Daryono S.S on Thursday, August 30, 2012 | 5:08 PM


Apa tegese Ariwarti lan Kalawarti?  
 Ariwarti iku layang kabar kang metune saben dina. dene yen metune mangsa kala diarani kalawarti. Ana ing ariwarti apa dene kalawarti iku kamot sawernaning kawruh kayata ;
-  Kawruh          bab     tetanen
-  Kawruh          bab     dedagangan
-  Kawruh          bab     agama
-  Kawruh          bab     politik
-  Kawruh          bab     seni
-  Kawruh          bab     teknik
-  Kawruh          bab     sejarah lan kabudayan

     Ing jaman saiki wis kena dikandhakake ora ana ariwarti basa jawa kang kababar / kang terbit yen  ana kala-kala mung minangka suplemen ana ing surat kabar Suara Merdeka iku bae ora ajeg.
    Dene kalawarti kang isih terbit / kababar  kena dikandhakake bisa dietung nganggo driji, kayata :
-  Mekar Sari
-  Jaya Baya
-  Jaka Lodhang
-  Puspaka Candra

Anda sedang membaca artikel tentang Tegese Ariwarti lan Kalawarti dan anda bisa menemukan artikel Tegese Ariwarti lan Kalawarti ini dengan url http://carajawa.blogspot.com/2012/08/tegese-ariwarti-lan-kalawarti.html, silahkan anda sebar luaskannya atau copy paste jika artikel Tegese Ariwarti lan Kalawarti ini bermanfaat bagi anda dan teman-teman, mohon sertakan link Tegese Ariwarti lan Kalawarti sebagai sumbernya.
Posted by: Daryono sarjana sastra Daryono sarjana sastra, Updated at: 5:08 PM

0 komentar:

Post a Comment