JENIS DONGENG JAWA

Written By Pak Daryono S.S on Tuesday, October 23, 2012 | 6:51 AM

DONGENG
           
Salah siji asiling kasusastran lawas yaiku crita rakyat. Jinising kasusastran lawas ing antarane dongeng. Dongeng iku crita kang wis ana wiwit jaman kuna lan dituturake turun-tumurun. Crita ing dongeng iku ora nyata-nyata dumadi. Dongeng bisa kaperang dadi 4 yaiku:
1.      Fabel, yaiku dongeng kang nyritakake kewan-kewan, paragane para kewan. Tuladha: dongeng kancil, dongeng Mula Bukane Yuyu Dadi Pangane Lingsang
2.      Legenda, yaiku dongeng kang gegandhengan karo dumadine sawijining panggonan. Tuladha: legenda Rawa Pening, legenda Banyuwangi, legenda Tangkuban Perahu, lan sapanunggalane.
3.      Mithe/mitos, yaiku dongeng ngenani alaming lelembut, alam ghaib. Tuladha: dongeng Kuntilanak, dongeng Dewi Lanjar, dongeng Nyai Rara Kidul.
4.      Sage/epos/wiracarita, yaiku dongeng kang nyritakake kepahlawaning manungsa lan ngemot unsur-unsur sejarah. Conto: dongeng Amir Hamzah, dongeng Damarwulan.
Anda sedang membaca artikel tentang JENIS DONGENG JAWA dan anda bisa menemukan artikel JENIS DONGENG JAWA ini dengan url http://carajawa.blogspot.com/2012/10/jenis-dongeng-jawa.html, silahkan anda sebar luaskannya atau copy paste jika artikel JENIS DONGENG JAWA ini bermanfaat bagi anda dan teman-teman, mohon sertakan link JENIS DONGENG JAWA sebagai sumbernya.
Posted by: Daryono sarjana sastra Daryono sarjana sastra, Updated at: 6:51 AM

0 komentar:

Post a Comment