Tuladha Tembung Kawi

Written By Unknown on Wednesday, November 21, 2012 | 4:06 PM

Tuladha Tembung Kawi

segara
= samodra
buta
= denawa, yaksa, wil
lemah
= bantala, kisma
angin
= maruta, samirana
lintang
= kartika
rembulan
= candra
srengenge
= baskara, surya
gunung
= wukir, arga
ratu
= aji, nata, katong
dhuhkita
= susah
handaka/andaka
= bantheng
gajah
= dwipangga, liman
ula
= taksaka
kethek
= wanara, wre
banyu
= tirta
aja
= awya
mendhung
= jaladara
bledhek
= erawati
nesu
= bramantya
karep
= esthi
kintaka
= layang
semaput
= kantaka
mati
= sirna, lampus
loka
= jagad
enggal, age-age
= gya
dewa
= hyang
pandhita
= pujangga
pagaweyan
= pakarti
tuladha
= palupi
pamujan
= pamelengan
panyipta
= pamursita
prawan
= rara
pulo
= nuswa
peperangan
= pabaratan
rambe
= semi
golongan
= repat
guneman
= paheman
prihatin
= rudita

Anda sedang membaca artikel tentang Tuladha Tembung Kawi dan anda bisa menemukan artikel Tuladha Tembung Kawi ini dengan url http://carajawa.blogspot.com/2012/11/tuladha-tembung-kawi.html, silahkan anda sebar luaskannya atau copy paste jika artikel Tuladha Tembung Kawi ini bermanfaat bagi anda dan teman-teman, mohon sertakan link Tuladha Tembung Kawi sebagai sumbernya.
Posted by: Daryono sarjana sastra Daryono sarjana sastra, Updated at: 4:06 PM

0 komentar:

Post a Comment