TULADHA DASA NAMA

Written By Unknown on Thursday, November 22, 2012 | 2:26 PM

TULADHA DASA NAMA

                        - anak              : atmaja, putra , siwi, sunu, suta, yoga
                        - angin          : bajra, bayu, maruta, pawana, samirana, sindhung riwut
                        - ati               : driya, galih, manah, nala, kalbu, prana, tyas, wardaya
                        - awak          : angga, badan, salira, sarira, raga
                        - banyu         : her, warih, ranu, sindu, tirta, we, jala
                        - bodho         : blilu, dama, kumprung, koplo,jugul,pengung, punggung
                        - bumi           : bantala, bawana, buwana, basundara, jagad, mandhala, prala,
                                pratiwi, siti, kisma
                        - buta            : asura, danuja, denawa, ditya, diyu, raseksa, yaksa, wil
                        - dalan          : delanggung, emi, gili, lurung, marga, margana, sopana
                        - dewa          : apsara, apsari, bathara, dewata, sura, hyang, jawata, widadara
                        - gajah          : asti, dipa, dwipangga,dirada, esthi, liman
                        - gawe          : kardi, karya, karti, yasa
                        - geni            : agni, api, apyu, brama, dahana, pawaka
                        - getih           : ludira, marus, rah, rudira
                        - gunung       : aldaka, ancala, arga, ardi, giri, himawan, meru, parwata, prabata,
                                               wukir
                        - ireng           : cemani, cemeng, jlitheng, kresna, langking
                        - iwak           : matswa, mina, ulam
                        - jaran           : aswa, kapal, kuda, turangga, undhakan, wajik
                        - jeneng        : asma, aran, jejuluk, rum-rum, wewangi, tetenger
                        - kali             : lepen, narmada
                        - kaya           : kadi, kadya, lir, mimba, pendah, pindha
                        - keris           : curiga, cudrik, katga, patrem
                        - kethek        : juris, kapi, palwaga, rewanda, wanara, wre
                        - kreta           : rata, ratangga, pedhati, wimawa, yana
                        - kraton         : dhatulaya, kedhaton, pura, puri
                        - kuning        : jenar, kapuranta, pita
                        - lanang        : jaler, jalu, kakung, priya
                        - langit          : akasa, antariksa, awang-awang, bomantara, dirgantara, gegana,
                                jumantara     
                        - lara             : gerah, gering, roga, sakit
                        - lintang        : kartika, sasa, sasadara, sudama, taranggana, wintang
                        - macan         : sardula, sima
                        - manuk        : kaga, kukila, peksi, paksi
                        - mata           : eksi, mripat, netra, paningal, soca
                        - mati            : antaka, ngemasi, lalis, lampus, layon, lena, murud, palastra, seda
                        - mayit          : bangke, jisim, kunarpa, kuwandha, sawa, wangke
                        - misuwur     : kajuwara, kaloka, kalok, kawarti, kawentar, kaonang-onang,
                                kombul, kondhang, kongas, kontap
                        - omah          : graha, panti, wisma, yasa
                        - padu           : crah, congkrah, padudon, sulaya
                        - panah         : astra, bana, jemparing, naraca, sara, warastra
                        - pandhita     : ajar, dwija, dwijawara, maharsi, resi, wiku, wipra,yogiswara
                        - peni            : apik, becik, edi, endah
                        - perang        : yuda, jurit, laga, pupuh, rana, brantayuda
                        - pinter          : guna, lebda, limpat, wasis, widagda,widura, wignya
                        - ratu             : aji, buminata, bumipala, dhatu, katong, naradipa, narpati,
                                narendra, nareswara, nata, raja, sri, sribupati
                        - slamet         : basuki, rahayu, raharja, swasta, yuwana, widada
                        - rembulan    : badra, candra, sasadara, sasangka, sasi, sitaresmi, sitengsu, wulan
                        - sedih          : dhuhkita, kingkin, rudhita, rudhatin, sungkawa, susah, tikbra,
                                turidha, wigena
                        - segara         : ernawa, jalanidhi, jaladri, smudra, tasik
                        - slamet         : basuki, rahayu, raharja, swasta, yuwana, widada
                        - srengenge   : arka, aruna, bagaskara, bagaspati, baskara, diwangkara,
                                pratangga, pratanggapati, radhite, raditya, rawi, surya
                        - ula              : sarpa, sawer, naga, taksaka
                        - wadon        : dayinta, dyah, estri, juwita, kusuma, retna, rini, wapita, wanodya,
                                gini, putri
                        - weruh         : anom, priksa, udani, upiksa, uninga, wikan, wrih
                        - wicara        : catur, gunem, ucap, uni
                        - wong          : jalma, manungsa, manus, nara, manungsa, jana
Anda sedang membaca artikel tentang TULADHA DASA NAMA dan anda bisa menemukan artikel TULADHA DASA NAMA ini dengan url http://carajawa.blogspot.com/2012/11/tuladha-dasa-nama.html, silahkan anda sebar luaskannya atau copy paste jika artikel TULADHA DASA NAMA ini bermanfaat bagi anda dan teman-teman, mohon sertakan link TULADHA DASA NAMA sebagai sumbernya.
Posted by: Daryono sarjana sastra Daryono sarjana sastra, Updated at: 2:26 PM

0 komentar:

Post a Comment