Angka 13 tumrap Wong Jawa

Written By Pak Daryono S.S on Monday, December 31, 2012 | 2:11 AM


Angka 13 tumrap Wong Jawa
Ora ana sumber kang gumathok menawa ana wong Jawa duweni panemu menawa angka 13 iku angka sial. Babagan angka iki kerepe dianggo nalika gawe sengkalan, sengkalan iku angka taun kang digawe saka tembung-tembung kang duweni watak angka.
Panemu agka 13 sial yen digadengake karo watak tembung kira-kira mangkene :
Angka 13 saka angka 1 + 3 = 4
Watak angka siji :Tunggal, Siji, Nyawiji, Gusti, Sujanma, Jalma, Wong, Semèdi, Nabi, Rupa, Maha, Iku, Rat, Jagad, Bumi, Bawana, Surya, Candra, Kartika, Urip, Wani, Putra, Tyas, Kalbu, Wardaya. Raja, Ratu, Narpa. .
Watak angka telu : Tiga, Tri, Bahni, Geni, Agni, Ujwala, Murub, Urub, Dahana, Payudhan, Yudha, Perang, Kaya, Kadya, Kadi, Bentèr, Kawruh, Guna, Wédha, Naut, Teken, Pawaka, Rananggana, Brama. .
Watak angka papat : Papat, Pat, Catur, Wahana, Warih, Dadya, Kéblat, Suci, Wening, Nadi, Toya, Jaladri, Samodra, Tasik, Sindu, Marta, Karta, Masuh, Segara. .
Manawa kateliti saka tembung-tembung ing duwur angka 13 dudu angka sial ananging angka sakral. 
Anda sedang membaca artikel tentang Angka 13 tumrap Wong Jawa dan anda bisa menemukan artikel Angka 13 tumrap Wong Jawa ini dengan url http://carajawa.blogspot.com/2012/12/angka-13-tumrap-wong-jawa.html, silahkan anda sebar luaskannya atau copy paste jika artikel Angka 13 tumrap Wong Jawa ini bermanfaat bagi anda dan teman-teman, mohon sertakan link Angka 13 tumrap Wong Jawa sebagai sumbernya.
Posted by: Daryono sarjana sastra Daryono sarjana sastra, Updated at: 2:11 AM

0 komentar:

Post a Comment