Wigatosipun Pamulangan Karakter

Written By Pak Daryono S.S on Sunday, December 2, 2012 | 12:45 PM

Wigatosipun Pamulangan Karakter
Karakter mujudaken prakawis engkang kedah dipun gladi lan kaupayaken murih sadayanipun lumampah laras lan jumbuh mring tata lan tatanan.
Ing ngandap punika seratan jawi engkang saged kangge gladen maos aksara Jawi tumrap kita sadaya. Mugi mupangati. 


Menika pawarta kangge latihan maos seratan jawi
Anda sedang membaca artikel tentang Wigatosipun Pamulangan Karakter dan anda bisa menemukan artikel Wigatosipun Pamulangan Karakter ini dengan url http://carajawa.blogspot.com/2012/12/wigatosipun-pamulangan-karakter.html, silahkan anda sebar luaskannya atau copy paste jika artikel Wigatosipun Pamulangan Karakter ini bermanfaat bagi anda dan teman-teman, mohon sertakan link Wigatosipun Pamulangan Karakter sebagai sumbernya.
Posted by: Daryono sarjana sastra Daryono sarjana sastra, Updated at: 12:45 PM

1 komentar:

Post a Comment