TULADHA UNEN-UNEN BASA JAWA

Written By Pak Daryono S.S on Thursday, November 29, 2012 | 2:25 AM

TULADHA UNEN-UNEN BASA JAWA
Bocah Duraka

Pak Braja dheleg-dheleg nalika dikabari yen anake lanang dicekel dening polisi amarga nganiaya wong liya nganti babak bundhas. Pikirane Pak Braja nglambrang mikirake lelakon apa sing bakal ditampa dening dheweke, wis mesthi yen Pak Braja bakal entuk tlutuh marga tumindake anake, ora wurunga anak polah bapa kepradhah, sing repot mesthi wong tuwane. “Dhasar bocah adigang adigung adiguna”, mangkono pangudarasane Pak Braja.
Satemene Pak Braja ora kurang-kurang olehe ndhidik marang anak-anake, oleh ngandhani nganti bebasane lambe satumang kari samerang. Pancen bocah duraka tenan. 
Pak Braja duwe anak loro lanang karo wadon, sanajan olehe nggulawentah ora emban cindhe emban siladan, nanging meksa ora kebeneran marang anake sing lanang. Bocahe ugal-ugalan, karo kanca-kancane plak-plek enthengan tangan, salah sithik plek, ngendel-ngendelake dumeh anake wong sugih, dumeh anake wong duwe panguwasa.
Anda sedang membaca artikel tentang TULADHA UNEN-UNEN BASA JAWA dan anda bisa menemukan artikel TULADHA UNEN-UNEN BASA JAWA ini dengan url http://carajawa.blogspot.com/2012/11/tuladha-unen-unen-basa-jawa.html, silahkan anda sebar luaskannya atau copy paste jika artikel TULADHA UNEN-UNEN BASA JAWA ini bermanfaat bagi anda dan teman-teman, mohon sertakan link TULADHA UNEN-UNEN BASA JAWA sebagai sumbernya.
Posted by: Daryono sarjana sastra Daryono sarjana sastra, Updated at: 2:25 AM

0 komentar:

Post a Comment