Cara Gawe Pidato Basa Jawa

Written By Unknown on Sunday, February 3, 2013 | 4:08 AM

Kepriye Carane Gawe Pidato Basa Jawa?
Manawa arep gawe naskah pidato Basa Jawa, bisa digawe nganggo cara mangkene :
1. Nemtokake tema/topik.
2. Nemtokake ancas utawa tujuan.
3. Ngumpulake bahan.
4. Gawe cengkorongan (kerangka).

Urut-urutan naskah teks pidato :
1. Pambuka
a. Salam (Assalamu'alaikum Wr. Wb)
b. Atur Pakurmatan ( Ingkang dahat kinurmatan Bapak Kepala sekolah, ingkang kula tresnani kanca-kanca,....)
c. Atur Puja Puji Syukur. ( Langkung rumiyin mangga sareng-sareng ngunjukaken puja puji syukur dhumateng Gusti Allah ingkang sampun maringi kanikmatan dhumateng kita sadaya)

2. Isi Pidato ( Wonten ing mriki keparenga kula matur .....)

3. Panutup
a. Ringkesan isi pidato
b. Atur panyuwun pangapura ( Cekap semanten anggen kula matur, mbok manawi wonten lepat kula nyuwun pangapura)
c. Salam Panutup (Wassalam)

Makaten cara ingkang gampil (sederhana) Gawe Pidato Basa Jawa.
Anda sedang membaca artikel tentang Cara Gawe Pidato Basa Jawa dan anda bisa menemukan artikel Cara Gawe Pidato Basa Jawa ini dengan url http://carajawa.blogspot.com/2013/02/cara-gawe-pidato-basa-jawa.html, silahkan anda sebar luaskannya atau copy paste jika artikel Cara Gawe Pidato Basa Jawa ini bermanfaat bagi anda dan teman-teman, mohon sertakan link Cara Gawe Pidato Basa Jawa sebagai sumbernya.
Posted by: Daryono sarjana sastra Daryono sarjana sastra, Updated at: 4:08 AM

1 komentar:

MAMA OZAN said...

pak, ada yang pakai bahasa sunda ga? boleh dong request pakai bahasa sunda

Post a Comment