Teks Pidato Jawa Gawe Bubur Gurih

Written By Unknown on Monday, March 4, 2013 | 6:33 AM


Assalmu’alaikum Wr. Wb
Bapak kepala sekolah ingkang kula hormati, bapak/ibu guru ingkang kula hurmati, rencang-rencang kelas IX  imgkang kula tresnani,.
Langkung rumiyen mangga sareng-sareng ngunjukaken puja-puji syukur dumateng Allah SWT.
Ing mriki kula badhe matur babagan,carane damel” Bubur gurih”
Bahane yaiku : wos, santen , sarem ron pandan lan salam .
Carane ndamel yaiku :
1)    Wos dipun girah nganti resik
2)    Godhog santen lan sarem lajeng umub ,wos dilebetaken godhog lajeng lan di kodhek sampek kentel salajengipun.
3)    Dilebetaken ten ger mangkok
Cekap semanten angger kula matur , menawi wonten lepat kula nyuwun pangepunten .Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Nama : Milatun Khasanah
Kelas : IX.3
2012/2013
Anda sedang membaca artikel tentang Teks Pidato Jawa Gawe Bubur Gurih dan anda bisa menemukan artikel Teks Pidato Jawa Gawe Bubur Gurih ini dengan url http://carajawa.blogspot.com/2013/03/teks-pidato-jawa-gawe-bubur-gurih.html, silahkan anda sebar luaskannya atau copy paste jika artikel Teks Pidato Jawa Gawe Bubur Gurih ini bermanfaat bagi anda dan teman-teman, mohon sertakan link Teks Pidato Jawa Gawe Bubur Gurih sebagai sumbernya.
Posted by: Daryono sarjana sastra Daryono sarjana sastra, Updated at: 6:33 AM

0 komentar:

Post a Comment