Teks Pidato Basa Jawa Gotong Royong

Written By Pak Daryono S.S on Monday, March 4, 2013 | 6:39 AM

Assalammualaikum wr.wb
Ingkang kula hormati bapakkepala sekolah smp1wonokerto ,bapak\ibuguru,stafftu,
Lankanca-kanca kula ingkang kula tresnani .puji syukur tansah kaaturaken dhumateng
Ngarsanipun allah swt ,ingkang sampun kapareng paring hidayah sehingg pinariaan ingangjeng
Wonten acaraniki .acara saget kula dipunnajengaken mula tamu undangaan sampun rawuh
,saget ngendikakaken yaiku nyambut bakti social,mula bocah-bocah didawuhi bapak\ibug
Gotongroyong supaya lingkunganne sekolahane resik lanorak ana wabah penyakit.
Kangge lancaraken bocah-bocah didadosi bapak\ibu guru ,gawa alat-alat resik-resiksaka omah
Resik-resikdidadosi bapak Pembina ingsekolah kanthi lancar minangka kula ngaturaken resik
-resik saka  lingkungan sekolah ,kamar mandi ,mussollah lan liyan-lianemula saben sakelas dibagi saben sak regu-regu supaya enggal.

Kula mature suwun marang bapak / ibu guru, staf TU, sertaadik-adik sampun kula matur kesuwun
Cekap semanten kula aturi matur suwun, mulo ana salah kata kula ngapuri matur sing katah
Wassalamualaikum. Wr. Wb
NAMA : MEGAH FIRYANA
KELAS : IX.3
NO      : 22
2012/2013
Anda sedang membaca artikel tentang Teks Pidato Basa Jawa Gotong Royong dan anda bisa menemukan artikel Teks Pidato Basa Jawa Gotong Royong ini dengan url http://carajawa.blogspot.com/2013/03/teks-pidato-basa-jawa-gotong-royong.html, silahkan anda sebar luaskannya atau copy paste jika artikel Teks Pidato Basa Jawa Gotong Royong ini bermanfaat bagi anda dan teman-teman, mohon sertakan link Teks Pidato Basa Jawa Gotong Royong sebagai sumbernya.
Posted by: Daryono sarjana sastra Daryono sarjana sastra, Updated at: 6:39 AM

0 komentar:

Post a Comment